[ جمعه 14 شهريور 1398برچسب:, ] [ 1:44 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

[ شنبه 17 آبان 1393برچسب:, ] [ 1:51 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

راست بگو؟

[ شنبه 26 مهر 1393برچسب:, ] [ 17:20 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

کدوم رنگ چشم؟؟؟

[ دو شنبه 14 مهر 1393برچسب:, ] [ 9:13 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

شکستنیه مثل این؟؟؟

[ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, ] [ 23:27 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

دنیای مجازی

[ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, ] [ 23:25 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

[ چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:51 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

بوسه

[ چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:50 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

دروغهای یک دختر!!!

[ چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:48 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

عاشق های امروزی

[ چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:39 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

چ رنگی بهم میدی؟؟؟

[ چهار شنبه 9 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:38 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

اولین روز مدرسه. ایران و ژاپن

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:14 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

یعنی کدوم ماه

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:11 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

مدرسه

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:8 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

نظر در مورد ماه های سال

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:7 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

شکشت کدوم دل؟؟؟

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:5 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

خانومها

[ جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ] [ 16:4 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

در مورد خودم؟

[ جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ] [ 21:48 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

خانواده مهمترین چیزدر دنیاست

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:59 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

خوب موهای عشتو بگو چطوری دوست داری باشه .../ خانومها کدوم دوست دارین

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:58 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

 

قهر میکنم تا دستم را                 محکمتر بگیری و بلندتر بگویی

                         بمان .....

                نه اینکه شانه بالا بیندازی

                و آرام بگویی: هرطور  راحتی ....

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:48 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

کدوم قشنگتره؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:47 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

اگه ی کامیون داشتی؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:42 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

ب نظر شماها کدوم پوشش مناسب تره؟؟؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:38 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

دوست داری کدمو بشی ؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:34 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

ی دختر چادری...

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:28 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

کدمو می پسندید؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:26 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

کدوم لاکو دوس دارین؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:24 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

وقتی گوشید زنگ می خوره .. چی مگیی اولش؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:22 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]

کدوم خوشگله؟

[ جمعه 14 شهريور 1393برچسب:, ] [ 1:20 ] [ ▒░morteza░▒نونور.چت ] [ ]
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد